SCHWERT MIT KREUZGEFÄSS

2. Hälfte 17. Jh. | Stahl | Peter Schimmelbusch

Bergisches Landesmuseum Schloss Burg | BGV.02.W.21

Inschriften: „FIDE SED CUI VIDE“, „SOLI DEO GLORIA“, „SPES MEA EST DEO“, „PETER SCHIMMELBUSCH ME FECIT SOLIN…“